Nápady na všední den, co kde a jak dělat. Není právě prosté zařídit něco jinak, více neotřele ale jde to.

Posted on 11/07/2018 10:22pm

Dennodenně procházíme kolem stovky a nejspíše i více všelijakých motivu a plakátu jak můžeme cosi zařídit nebo se v něčem vytříbit. Zřídkakdy nám padne do oka cosi takového, co by nás strhlo a způsobilo přeměnu v našem životě eventuálně alespoň v kousku našeho života. Čas od času si už prostě nevíme rady jak něco přeměnit. Na každém kroku máme nějaké noviny, billboardy či televizní pořady o pravděpodobných přeměnách v denní zběhlosti, sportovním životě či jak si zařídit dům.


Fototapety kamene textura
Source: flickr.com
Jenže co když ani to nám nepomůže udělat přeměnu právě tam, kde potřebujeme? Jestliže nám něco neodpovídá, či nenacházíme v konkrétních článcích, po čem pátráme, musíme začít od přeměny myšlení. Nemá smysl, abychom hledali hodnoty nebo rady na místech, kde jsme se už párkrát spálili eventuálně nám to nevyhovovalo. Přeměna myšlení představuje odejít od jednoho bodu ke druhému. Mohli bychom začít u inspirace. Nejdříve nás musí cosi uchvátit, abychom cosi jiného byli schopní provést. Takové zařízení příjemného bydlení se zdá být celkem báječnou možností. Ale co když nám chybí právě inspirace? Neztrácejte naději, je všude kolem nás. Kde se slunce objevuje a až tam, kde zapadá. Kam až naše oko dohlédne, jsme schopní nalézat různé předměty, jaké jsou schopné udělat z obvyklých věcí, věci neobyčejné. Krajina je jedním ze základních bodů, jakými se můžeme nechat inspirovat. Sama tvoří tak nevšední, krásné malby, že zřídkakdo by to uměl. Takový mráz nám je schopný nadělat pěknou paseku. Jestliže vezmeme v potaz, jak hezky nám ale dokáže vystrojit naše okenní skla, nestačíme nad tím žasnout -


Fototapety západ slunce
Author: zeesenboot
Source: http://www.flickr.com
To může být jeden z motivu naší malby v prostoru, který chceme více zkrášlit. Jiným námětem můžeme být podzim. Jeho neobyčejné odstíny, déšť, slunce a listy mohou vytvořit nádherný kresbu eventuálně další motiv v našem ojedinělém domě. Z pouhého mořského písku se udělá hezká perla. Tak můžeme i my, provést z věcí, jaké nám už k ničemu neslouží, nějaký hezký doplněk, který bude ojedinělý. Nemusíme usilovat o úspěch u jiných lidi, tím, že půjdeme s davem. Snažme se věnovat věcem neobvyklým, abychom také byli neobvyklí a ostatní lidi by nás chtěli následovat. Každý den nám nasouvá všelijaké podněty jak cosi přeměnit. Když ale jdeme s množstvím lidi, smí se stát, že přehlédneme to, co nám den nabízí: Doporučuji

Tags: obraz, fototapety, domácnost, článcích